12 ستون موفقيت (سي‌دي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ماشين مايكل جونز در كنار جاده از كار مي‌افتد، و اين رويداد زمينه‌ساز رابطه‌اي مي‌شود كه زندگي‌اش را دگرگون مي‌كند. او پياده به راه مي‌افتد تا مگر از خانه‌اي در ان حوالي كمك بگيرد... چند قدم آن طرف‌تر، در پشت پيچ جاده، عمارتي مجلل و باشكوه به نام «دوازده ستون» نظر مايكل را جلب مي‌كند... چارلي، سرايدار اين عمارت در راه‌اندازي ماشين به مايكل كمك مي‌كند و رابطه‌اي كه ميان آن دو شكل مي‌گيرد منجر به اين مي‌شود كه چارلي اسرار موفقيت آقاي ديويس، صاحب مقتدر و ثروتمند عمارت دوازده ستون را در قالب «12 ستون موفقيت» به مايكل آموزش دهد.

قیمت محصول:

7,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: