10 راز دستيابي به موفقيت و آرامش دروني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

10 راز اين كتاب نتيجه و تبلور همه چيزهايي است كه در هر فرصت خطاب به جوانان گفته و يا نوشته شده است. اين نكته‌ها براي تمام افرادي كه تصميم گرفته‌اند هشيارانه در مسير گسترش آگاهي‌شان گام بردارند خوب و مفيد است. هر كس در برهه‌اي از زندگي به چنين انتخابي دست مي‌زند. اين اصول در تمام مراحل زندگي كاربرد دارد.

18,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما