10 راز موفقيت و آرامش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب با دستيابي به موفقيت و آرامش درون، به طور مختصر به بيان ده اصل مهم پرداخته‌ايم. اگر در به كارگيري اين اصول مهارت پيدا كنيد و به طور روزمره آن را به كار گيريد، شما نيز مي‌توانيد به چنين آرامش و آسايش دروني‌اي برسيد.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما