1+40 فكر سمي در مورد امتحان و كنكور بر اساس ديدگاه روانشناسي شناختي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي ما آدم‌ها شطرنج نيست، تخته نرده.... اگر ياد نگيري كه تن به تاس زندگي بسپاري نمي‌تواني از آن لذت ببري، كنكور هم بخشي از زندگي بسياري از آدمهاست. يادمان باشه كه كنكور يك آزمون هوشمنده و بايد با آن هوشمندانه برخورد كرد. در اين كتاب تجربه ده ساله نويسنده در برنامه‌هاي كارشناسي تلويزيون و راديو و كار مستقيم با كنكوري‌ها آورده شده است. خواندن آن را به كساني كه دنبال افزايش توان مطالعه و يادگيري هستند پيشنهاد مي‌كنيم.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط