1 فنجان قهوه با ارسطو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما هميشه فكر مي‌كرديد كه ارسطو انديشمند بزرگي است اما اينكه واقعا به چه چيزي فكر مي‌كرده است در ابهام بوديد خوب حال با معجزه سفر به زمان مي‌توانيد از خود وي كسب اطلاع كنيد هر چه دوست داريد از او بپرسيد هرگز در نمي‌ماند.

قیمت محصول:

3,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما