اخلاق حرفه‌اي در درمان زوج و خانواده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه مشاغل و حرفه‌ها از اصول اخلاقي و قانوني خاصي پيروي مي‌كنند هدف اساسي اين اصول كاهش آسيب رساني و افزايش خدمت‌رساني به انسانها در حل مسائل و دشواري‌هاي زندگي با حساسيت زيادي پيگيري مي‌شود.

قیمت محصول:

45,000 تومان


نظرات شما: