فعاليت هاي عملي براي تقويت مهارت هاي نوزادان و كودكان داراي تاخير رشدي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي والدين نگران اين مي شوند كه چرا كودك‌شان آن طور كه بايد رشد نمي‌كند، يكي از نخستين سوال‌هاي كه براي‌شان به وجود مي‌آيد اين است كه تاخير رشدي چيست؟ بهترين فردي كه مي تواند به اين سوال پاسخ دهد، منخصص اطفال يا متخصص مانند متخصص رشدي- رفتاري اطفال يا روانشناس كودك است.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما