به بچه‌ها گفتن از بچه‌ها شنيدن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي كه نقش والديني را بازي مي‌كنيد كه احساسات كودك خود را مي‌پذيرند، آيا احساس نمي‌كنيد مشاجره و كشمكش در گفتگويتان وجود ندارد؟ آيا احساس نمي‌كنيد قدرتان به شكل مثبتي، كمك خوبي بوده است؟ اگر به جاي بچه‌اي بوديد كه احساساتش مورد تاييد قرار مي‌گرفت، بيشتر به والدينتان احترام نمي‌گذاشتيد؟ محبت‌تان نسبت به آن‌ها بيشتر نمي‌شد؟ وقتي مي‌دانستيد ديگران مي‌فهمند كه چه دردي مي‌كشيديد، تحمل درد برايتان آسان‌تر نبود؟ آيا هفته بعد، راحت‌تر با اين موضوع كنار نمي‌آييد؟

قیمت محصول:

62,000 تومان


نظرات شما