تو كله‌خر هستي برو پيش پول‌دار مي‌شوي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر با وجود تمام تلاش‌هايت نمي‌تواني ثروتمند شوي، اگر از ايجاد تغيير و تحول در زندگي‌ات براي ثروتمند شدن وحشت داري، اگر از شغل خودت راضي نيستي ولي مي‌ترسي براي درآمد بيشتري كه سزاوار آن هستي آن را رها كني و كسب و كار خودت را راه بيندازي، مي‌تواني به كمك راهكارهاي نويسنده اين كتاب كه خودش را از فقر مطلق به ثروت رساند، ثروتمند شوي. براي ثروتمند شدن بايد: نگرش و طرز فكرت را تغيير بدهي. رئيس خودت باشي. بر ترس‌ها و شك و ترديدهايت غلبه كني. با دور كردن احساس قرباني بودن از خودت، واقعيت زندگي‌ات را شكل بدهي. با تلنگر زدن به نيروي دروني‌ات هر قدر بخواهي پول پارو كني...

44,900 توماننظرات شما