ذن هنر شادماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شادي ممكن است امري موقتي و متغير باشد . مي‌‌تواند تر و تميز و مرتب باشد ، مي‌تواند پوششي مغناطيسي باشد كه هرچه بيشتر و بيشتر چيزهاي هم‌نوع را جذب كند . تمامي اين‌ها وابسته به روان شناسي ، كارما و نگرش فرد دارد . اين كتاب كوچك شگفت انگيز نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانيم بر موانع شاد بودن غلبه كنيم . اين اثر براي كساني است كه به تغيير نياز دارند و آن را طلب مي‌كنند - تغيير در عادت‌ها ، برداشت‌ها ، چشم اندازها و نگرش‌ها . كريس پرنتيس به ما مي‌آموزد كه چگونه خرد علمي را براي عادت به شاد بودن و شاد زيستن در زندگي هر روزه به كار ببريم .

59,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما