تلخ و شيرين


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب تلخ و شيرين نوشتۀ سوزان كين، نويسندۀ نام‌آشناي آمريكايي دربارۀ تلخ‌ترين لحظات و تجربيات زيستۀ انسان‌هاست كه در آنها شادي نيز نهفته است. او در اين كتاب و همانند كتاب قدرت سكوت، دست روي موضوعي مي‌گذارد كه در ميان ما وجود دارد اما كمتر ديده مي‌شود. يك‌سوم از ما خودمان را به‌دليل احساسات منفي مانند غم و غصه قضاوت و حتي تنبيه مي‌كنيم. جامعه نيز ما را تشويق مي‌كند كه تا مي‌توانيم شاد باشيم و روي مثبت زندگي را ببينيم. اما چطور مي‌توانيم در جامعه‌اي كه اندوه و اشتياق را ناديده مي‌گيرد، سالم‌تر زندگي كنيم؟ تلخ‌وشيريني به ما نشان مي‌دهد كه چطور با پذيرفتن غم و تبديل آن به هنر، با درد مقابله كنيم. تلخ‌وشيرين دربارۀ درك اين است كه روشنايي و تاريكي، تولد و مرگ و تلخ و شيرين همواره جفت يكديگرند. مصيبت‌هاي زندگي ناگزير با شكوه آن همراه است. اگر نتوانيم غم‌ها و اشتياق‌هايمان را تغيير شكل دهيم ممكن است آن را به شكل آزار، سلطه يا بي‌توجهي به ديگران تحميل كنيم. ولي اگر متوجه شويم كه همۀ انسان‌ها فقدان و رنج را مي‌شناسند يا خواهند شناخت، مي‌توانيم به يكديگر رو آوريم. تبديل درد به خلاقيت، تعالي و عشق قلب اين كتاب است.

99,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما