سفر به دشت ستارگان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سن‌ژاك‌دوكومپوستل ديري است كه از قرون وسطا زائران راه عرفان و حقايق دروني را به خود جذب كرده است. پائولو كوئيلو در سال 1986 به زيارت اين دير مي‌رود. در اين سفر او به راستي تغيير مي‌كند. مكاشفه در آن سفر وي را به اين اعتقاد مي‌رساند كه كشف رمز و رازهاي زندگي در مسير انسان‌هاي عادي نيز هست. و آدم‌هاي معمولي نيز قادر به فهم و گشودن رموز ماوراءالطبيعه هستند. سفر به دشت ستارگان حاصل آن سفر معنوي و بيانگر فلسفه انساني و سير و سلوك معنوي نويسنده آن است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما