زني در برلين (8 هفته در شهري تسخيرشده)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آخرين نبرد بزرگ اروپايي در جنگ جهاني دوم نبرد برلين بود كه سرانجام در 2 مه 1945 به سقوط پايتخت رايش سوم انجاميد. از برلين جز ويرانه‌اي باقي نمانده بود و بازماندگان شهر كه عمدتا زنان و سالمندان و كودكان بودند در وضعيتي آخرزماني روزگار مي‌گذراندند. غذاي بخور‍‍ و نميري گيرشان مي‌آمد و در بقاياي بناهاي ويران روزگار مي‌گذراندند. در اين گير و دار بود كه سربازان شوروي شهر را اشغال كردند و بر مصائب آوارشده بر جسم و جان بازماندگان صدچندان افزودند. روس‌ها در هشت هفته‌اي كه شهر را در اشغال خود داشتند تمام خشم و شهوت انباشته در وجودشان را بر بازماندگان شكست تحميل كردند. در اين ميان زني كه خود در معرض تعرضات مكرر بود، در آپارتماني نيمه‌مخروبه‌ در كنار چند نفر ديگر، پنهاني يادداشت‌هاي روزانه خود را نوشت و مصائب آن روزها را با صراحت و شفافيتي كم‌نظير و رمان‌گونه ثبت كرد. توصيف روابط پيچيده ميان نظاميان روس و بازماندگان مصيبت‌زده، تعرضات گروهي به زنان، كار سخت و طاقت‌شكن در ازاي دريافت آذوقه كوپني... «زني در برلين» براي درك زندگي و جنگ كتابي ضروري است.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما