گذر از اضطراب با بهوشياري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا به شكل عملي و روشن بهوشياري خود را پرورش دهيد و با بهره‌مندي از تمرينات ارائه شده در جهت رهايي از اضطراب تلاش كنيد. رهايي از ترس، استرس، و اضطراب دروني به شما كمك مي‌كند واكنش‌هاي مناسب و مفيدي به مسائل اطراف خود نشان دهيد و از طريق بهوشياري به موقعيت‌هاي مناسب‌تري دست يابيد. عللاوه بر دستيابي به درك عميقي از مفهوم اضطراب، مفهوم كلي و همچنين ريشه‌هاي اضطراب و تاثير آن بر زندگي خود را درمي‌يابيد. اين رويارويي شما با جنبه‌هاي نامانوس اضطراب بهوشياري شما را تقويت كرده و به شما تواني مي‌بخشد تا از درگيري و كشمكش با آنچه موجب از بين رفتن هدف و معناي زندگي شماست رهايي يابيد...

قیمت محصول:

59,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: