برف در تابستان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برف در انديشه‌هاي انساني پر از درد، اميد، تنهايي و شادكامي است كه بر اثر پروش بهوشياري و تمرين نظاره‌گري خود و زندگي، دركي بس عميق و ساده يافته است. انديشه‌هاي اين كتاب محصول بهوشياري در فرهنگي متفاوت از ماست، اما دركي انساني و خواندني دارد. واگويي خردي است كه با بهوشياري هر انساني در زمان و مكان متفاوت قرابت دارد. مي‌شود هر صفحه آن را باز كرد و خواند و سادگي، عمق و خردمندي تاملات انساني با مسائل انساني را در سايه حفظ و تداوم بهوشياري‌اش مشاهده كرد.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: