هنر رزم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شيوه رزم در هر فرهنگي، نمايانگر نوع نگرش آن مردم به (دشواري‌ها) است. از نگاه سون جو، استراتژيست جنگي بزرگ چين باستان، رزم مقوله‌اي فراتر از درگيري با سلاح‌هاست؛ تمام فلسفه سون جو در كتاب هنر زرم بحث در اين است كه چگونه مي‌توان قبل از آنكه نخستين تيغ را از نيام كشيد در جنگ پيروز شد. هنر زرم اثري اصيل در باب فلسفه رهبري موفق است كه به طرز عجيبي همان‌قدر كه در ميدان‌هاي جنگ موثر بوده، با دنياي تجارت امروز تطابق دارد و مفيد است. مقصود اوليه نگارش اين كتاب كه در اصل متني براي دستيابي به پيروزي در عرصه‌هاي نبرد بوده، از يادها رفته و هم اكنون كتابي است براي رويارويي با مشكلات تجاري كه در نوع خود عرصه نبرد محسوب مي‌شوند.اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما