رمز بدن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آموختم كه خدا حقيقي است و براي زندگي ما، در اين دنيا هدفي تعريف شده است زماني كه به مردم كمك مي‌كنيم كه خوب باشند و عملكرد و احساس خوبي داشته باشند گويي كه سنگي را به درياي ابديت انداخته‌ايم.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما