آدم‌های سمی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

آیا می‌توانید یکی از این‌گونه افراد سمی را دراطرافتان شناسایی کنید: افراد سوء استفاده‌کننده و فرصت طلب افراد سلطه‌جو افراد فضول افراد ازخودراضی و همه چیزدان خودشیفته‌هایی که فقط به خود اهمیت می‌دهند یخچال‌های عاطفی افراد دروغگو و زبان باز دکتر گلاس نه تنها به شما کمک می‌کند افراد سمی را در اطرافتان شناسایی کنید بلکه همچنین در این کتاب ده شگرد عملی را نیز به شما می‌آموزد تا بتوانید به نحوی موفقیت‌آمیز بر مشکلات‌تان با این افراد غلبه کنید و به تاثیر افراد سمی در زندگی‌تان پایان بخشید.

250,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: