هنر خفن شدن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رفتار ديگران را تقليد نكن! خود واقعي و بي‌نظيرت باش! از نظرت زندگي ناعادلانه است؟ عقيده داري در دنياي بي‌رحمِ تكاليفِ زياد زنداني شده‌اي؟ احساس مي‌كني معلم‌ها الكي بهت گير مي‌دهند؟ وقتي لباس موردعلاقه‌ات را پيدا نمي‌كني، به مادرت غر مي‌زني؟ فكرش را مي‌كردم! بله، بله، نوجوان هستي و از همه‌طرف تحت فشار... مدرسه، دوستان، تكاليف، امتحانات، معلم‌ها، پدر و مادر، روابط، ظاهر و قيافه... خلاصه هر چيزي كه فكرش را بكني. چطور است به جاي اينكه بنشيني و مدام نق بزني، انگيزه و انرژي پيدا كني و تصميم بگيري متفاوت باشي؟ «هنر خفن شدن» به تو ياد مي‌دهد چطور بهترينِ خودت باشي و چطور بفهمي بهترينِ خود بودن دقيقاً يعني چه. ياد مي‌گيري چطور در مدرسه، محيط كار و زندگي‌ات فوق‌العاده باشي. نگذار زندگي‌ات بيهوده بگذرد. وقتش رسيده كه همين حالا بهتر زندگي كردن را تجربه كني، تا مطمئن شوي در آينده بي‌اندازه فوق‌العاده خواهي بود!

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما