كار عميق (ميني‌بوك)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بسياري از ماء افرادي كه چندين كار را به صورت هم‌زمان انجام مي‌دهندء تحسين مي‌كنيم. دوست داريم خودمان هم با انجام هم‌زمان و يا سريع چندين كارء بازدهي‌مان را بيشترء و در وقتمان صرفه جويي كنيم. اما مشكل بزرگي در اين نگرش وجود دارد: هيچ نتيجه مهم و قابل قبولي با اين شيوه به دست نمي‌آيد. كال نيوپورت در كتاب كار عميق مي‌گويد كه «تمركز» در دنياي پرآشوب امروزء حلقه مفقوده موفقيت است.

25,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما