طرح‌واره درماني هيجاني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پديدار شدن اين مساله در تاريخ به عنوان اثرات «هيجان شناسي» و چگونگي تغييرات هيجان در جوامع مختلف و دوره‌هاي تاريخي متفاوت مورد توجه قرار گرفته و چگونگي بيان هيجانات به صورت اجتماعي درآمده است. در واقع، مطالعه تاريخي هيجان، شواهد ارزشمندي در مورد ساختار اجتماعي هيجان به خصوص اينكه كدام هيجان ارزشمند است. كدام سركوب شده و چگونه قوانين بيان هيجان تغيير پيدا كرده است، را به ما نشان مي‌هد.

35,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما