علم عناصر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هستي از 5 عنصر تركيب شده كه همان عالم كبير است، انسان نيز از 5 عنصر تشكيل يافته و عالم صغير مي‌باشد. اين عناصر عبارت‌اند از اتر(روح)، هوا(باد)، آتش(حرارت)، آب(مايعات)، خاك(گوشت و استخوان). اين عناصر هر يك از ديگري صادر مي‌شود و اختلاف آنها در فركانس امواج تشكيل‌دهنده مواد است. يوگا با درك اين اسرار خلقت كه به نام تاتواشودهي(علم عناصر) مطرح است به دخالت در جسم آدمي و اجسام مادي ديگر دست مي‌زند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما