كار خانگي (زن خانه‌دار و كار بي‌نهايت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ادبيات كار خانگي، خانه را به مثابه جايگاهي براي توليد شناسايي كرده است. بنابراين، كار خانگي و فرزند پروري، كه از نو در بطن كار خانگي مفهوم‌سازي شده‌اند، را مي توان به عنوان يك فرايند كاري مورد تحليل قرار داد. از اين رو، مجموعه‌اي از پرسش‌ها از درون همين كار مقدماتي بيرون آمدند. اگر كار خانگي يك فرايند كاري است، پس محصول آن چيست؟ افراد آن كدام‌اند، كالاهايش چيستند و نيروي كارش كيست؟ آيا اين محصول ارزش دارد؟ اگر آري، اين ارزش چگونه تعيين مي‌شود؟ اين محصول چگونه و به چه شكل و توسط چه كسي مصرف مي‌شود؟ شرايط، موقعيت‌ها و محدوديت‌هاي كار خانگي كدام‌اند؟ رابطه كار خانگي با بازتوليد نيروي كار يا در كل، با بازتوليد اجتماعي چيست؟ چه رابطه‌اي با انباشت سرمايه دارد؟ و.... آيا پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌تواند خواستگاه‌هاي ستم روارفته به زنان را تشريح كند؟

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما