درك تحقيق در آموزش (راهنماي خوانش انتقادي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بدون پژوهش، هيچ فرايند رسمي تحصيل در مدرسه آن‌طور كه ما مي‌شناسيم، وجود ندارد. اگر پژوهش متوقف شود، تدريس مباحث آموزشي معلمان به‌روز نخواهد شد. مباحث آموزشي به راهبردهاي يادگيري و رفتاري وابسته خواهند بود كه احتمالا نتوانند نيازهاي «جامعه هميشه در حال تغيير ما» را برطرف كنند. در چنين وضعيتي، حداقل ركود و، در بدترين حالت، گسستگي بين فرهنگ و فرايند آموزشي ما حاصل خواهد شد. به همين دليل و به دلايل ديگر بسياري كه ما اشاره نكرده‌ايم، پژوهش قسمتي بسيار مهم و اساسي از نظام آموزشي ماست. همان‌طور كه خواهيم ديد، بايد به رابطه خود با پژوهش و چگونگي تاثير اين امر بر نقش‌مان به‌عنوان يك متخصص آموزش توجه كنيم.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما