كرم ابريشم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با گم شدن نويسنده‌اي به نام اون كواين، همسرش به كورمورن استرايك، كارآگاه خصوصي، مراجعه مي‌كند. در آغاز، خانم كواين گمان مي‌كند همسرش به خواست خودش رفته تا مدتي از محيط خانه دور باشد ـ چنان كه پيش‌تر نيز چنين كاري كرده بود ـ و از استرايك مي‌خواهد او را پيدا كرده، به خانه برگرداند. اما پس از تحقيقات استرايك، معلوم مي‌شود گم شدن كواين پيچيده‌تر از از ‌آن است كه همسرش مي‌پندارد. اين نويسنده، تازه نوشتن رماني را به پايان رسانده و در آن به سياه‌نمايي كمابيش همه آشنايانش پرداخته است. چاپ اين كتاب مي‌تواند زندگي‌هاي بسياري را به نابودي بكشاند ـ به عبارت ديگر، خيلي‌ها مي‌خواستنداين ماجرا در نطفه خفه بشود. با پيدا شدن جسد كواين، كه در شرايط عجيبي به طرز بي‌رحمانه‌اي به قتل رسيده است، روند كشف‌ انگيزه قاتل سنگ‌دل، با فراز و نشيب‌هايي، به موازات زمان پيش مي‌رود. كرم ابريشم، دومين كتاب از مجموعه تحسين برانگيز ماجراهاي كارآگاه كورمورن استرايك و دستيار مصمم و جوانش رابين الاكوت است.

قیمت محصول:

64,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما