فقط غيرممكن غيرممكن است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا زندگي بعضي‌ها نمونه و سرمشق است و زندگي بعضي ديگر مايه‌ي عبرت؟ وقتي مي‌گويي اسن امر غير ممكن است، كمي دقت كن، زيرا چيزي كه ديروز ناممكن بود، مروز ممكن شده است. دلتان مي‌خواهد شما را چگونه به ياد آورند؟ به صورت انساني عظيم؟ پس از هم اكنون در اين جهت حركت كنيد. فراد دو دسته‌اند: كساني كه بر ناكامي‌هاي خود فانق آمده‌اند و كساني كه مي‌گويند كاش بر ياس‌ها و ناكامي‌هاي خود غلبه كرده بوديم. موفقيت چيزي نيست مگر مجموعه‌اي از ناكامي‌ها، هر جا موفقيت بزرگي ببينيد. انبوهي از ناكامي‌ها را در مسير آن مشاهده مي‌كنيد. هر كس خلاف اين مطلب را بگويد از موفقيت چيزي نمي‌داند.

قیمت محصول:

43,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما