ريكي (روش قدرتمند درمان با انرژي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ريكي يك واژه ژاپني مي‌باشد كه از دو سيلاب "ري" و "كي" تشكيل شده‌است. "ري" به معني جهاني و "كي" به معني نيروي حياتي مي‌باشد. بنابراين ريكي به معني نيروي حياتي كيهان است. مراكز خاص در بدن ما وجود دارند كه مسئول انتقال اين انرژي مي‌باشند و چاكرا ناميده‌ مي‌شوند. تمام بيماري‌ها ناشي از عدم هماهنگي انرژي در بدن مي‌باشد و ريكي اين هماهنگي در سيستم‌هاي بدن را براي ما به ارمغان مي‌آورد. ريكي‌دهندگان درمانگر نيستند بلكه آنها كانال‌هاي انتقال اين انرژي درمانگر هستند. شما فقط زماني قدرشناس خواهيد بود كه احساس كنيد زندگي شما يك بخشش الهي است و نه يك‌بار مسئوليت. من سالم و ايمن هستم، زيرا من جزئي از جهان هستم. من نمي‌توانم چيزي را كه به من تعلق ندارد از‌دست بدهم، پس لزومي براي ترسيدن وجود ندارد.

73,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما