هستي (اگزيستانس)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:


نويسندگان اين كتاب پايه‌گذاران روان‌درماني الگزيستانسيال در نيمه سده بيستم اروپا هستند كه همگي از بزرگان روانكاوي فرويدي و گاه همچون لودويگ بينزوانگر از دوستان نزديك فرويد بوده‌اند ولي در برخورد با كاستي‌هاي روانكاوي، در پي رويكردي انسان‌مدارتر، از فلسفه ياري جستند و زبان فلسفه اگزيستانسيال را به به رشته خودشان ترجمه كردند. كار رولو مي در پيگيري ترجمه و ويرايش اين مقالات از زبان‌هاي آلماني و فرانسوي به انگليسي، خدمتي بزرگ بود زيرا جهان انگليسي زبان، و از اين طريق ساير فرهنگ ها، را با اين رويكرد و ژرفاي آن آشنا كرد و، به عبارتي، آن را جهاني ساخت. يكي از مهم‌ترين نكاتي كه از اين كتاب مي آموزيم تعريفي است كه از فلسفه اگزيستانسيال به دست داده مي‌شود و وجوهي از اين فلسفه كه در درمان كاربرد دارد. از اين رو، علاقه‌مندان به اين رويكرد روان‌درماني در ايران مي‌توانند بسيار از اين كتاب بياموزند...

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما