پيري و سلامت روان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب پيش‌روء نسخه جديد كاملا به‌روز و تجديد نظر شده از متن بسيار موفق است كه مقدمه‌اي كامل از پيري و سلامت روان را به دانشجويانء متخصصان باليني و دانشگاهيان ارائه مي‌دهد. ويرايش سوم كتاب پيري و سلامت روان موارد متعددي از به‌روزرساني‌ها و ويژگي‌هاي جديد از جمله تاثير دي اس ام فايو بر تشخيص و درمان افراد مسن را در دل خود دارد و مانند نسخه‌هاي پيشينء از نمونه‌هاي موردي براي آشنايي خوانندگان با حوزه پيري و سلامت روان استفاده مي‌كند و همچنين خلاصه‌اي از پيري‌شناسي پايه مورد نياز براي كار باليني با افراد مسن و تجزيه و تحليل چندين جنبه از پيري را ارائه مي‌دهد. پس از فصل‌هاي مقدماتيء فصل‌هايي مي‌آيند كه مدل‌هاي نظري اصلي مورد استفاده در جهت درك سلامت روان و اختلالات رواني در ميان سالمندان را توصيف مي‌كنند. اين فصل‌ها به اشكال عمده اختلالات رواني در دوران سالمنديء با تمركز بر مسائل تشخيصء ارزيابي و درمان اختصاص دارند. در نهايتء اين كتاب بر مراكز و زمينه‌هاي عملكرد حرفه‌اي سلامت روان و سياست‌هاي نوظهور تاثيرگذار بر تحقيق و عملء تمركز دارد. اين تركيب نظريه و عمل به خوانندگان كمك مي‌كند تا مشكلات سلامت روان را در دوران سالمندي مفهوم‌سازي كنند و درباره تصميمات پيچيده مربوط به ارزيابي و درمان آن مشكلات مذاكره كنند. ويرايش سوم سالمندي و سلامت روانء متني ايده‌آل براي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد روانشناسيء ارائه‌دهندگان خدمات روانشناسي، روان‌پزشكي، مددكاري اجتماعي و مشاوره است. همين‌طور براي متخصصان باليني‌اي مفيد است كه در ارائه خدمات بهداشت روان تجربه داشته، اما تجربه به طور خاص كار با افراد مسن و خانواده‌هاي آنها را ندارند.

219,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما