تصور كن (مجموعه ترانه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بابا روزنامه‌فروش! خبر چيه؟ تيتر روزنامه شعله‌ور چيه؟ مگه هم‌صدايي آغاز نشده پس ديگه اين گاز اشك‌آور چيه؟ چرا روزنامه‌ها لالن دوباره؟ چرا بردگي تمومي نداره! مگه خورشيد نيومد به دريامون پس چرا از آسمون خون مي‌بارد؟

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما