زبان بدن (رازهايي كه ديگران به شما نميگويند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

توجه روزافزون به زبان بدن در روانشناسي جديد، بيانگر اين واقعيت است كه كاربرد آن در ارتباط‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در بازار ايران كتاب‌هاي زيادي در مورد زبان بدن وجود دارد. آنچه موجب شد تا به نگارش اين كتاب بپردازيم، نامفهوم بودن اين كتاب‌ها و نداشتن تصاوير كافي است. در حقيقت اگر كتاب زبان بدن به شكل يك فرهنگ مصور ارائه نشود و با تصاويري گويا از حركت‌ها، پيام آن حركات به خواننده منتقل نگردد، كتاب‌هاي زبان بدن در آموزش اين دانش هيچ كمكي به شما نخواهند كرد. تفاوت اصلي اين كتاب كه نگارش آن به خاطر دشوارهاي گردآوري تصاويري بيش از سه سال به درازا كشيد، در همين نكته است. ممكن است همين حالا كتاب‌هاي زبان بدن ديگري روي پيش‌خوان باشد، لطفا پيش از آنكه اين كتاب را انتخاب كنيد آن را با كتاب‌هاي ديگر زبان بدن مقايسه نماييد... ما زحمت زيادي كشيده‌ايم تا كاري به معناي واقعي كلمه، متفاوت ارائه نماييم.

قیمت محصول:

77,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما