شيوه نهنگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حدود سه هزار تماشاگر به شوق چرخش نهنگ‌هاي قاتل، دسته جمعي نفس نفس مي‌زدند. يك نمايش ديگر در دنياي آب در استاديوم شامو در حال اجرا بود. همه به آن حيوانات عظيم‌الجثه و مربي‌ها چشم دوخته بودند و متوجه احساسات مردي كه با شلوار نظامي و پيراهن آبي در ميانشان نشسته بود، نشدند. هر بار كه جمعيت با دست زدن و جيغ كشيدن براي يك كار جديد نهنگ‌ها منفجر مي‌شدند، چشم‌هاي اين مرد با حالتي شگفت برق مي‌زد. بقيه اوقات با چهره‌اي مبهوت، چشم‌هايش را به دور دست مي‌دوخت.

قیمت محصول:

22,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما