زنان زيرك (چرا مردها عاشق زنان زيرك مي‌شوند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:


«زنان زيرك» راهنماي زنان و دختراني است كه در آستانه برقراري پيوند زناشويي‌اند. كتاب مشتمل بر قواعدي است كه خواننده را هدايت مي‌كند تا در ايجاد رابطه، با تدبير و عزت ‌نفس و حفظ سلامت خود كامروا شود. نويسنده بر اين باور است كه مردان به رغم تفاوت‌هاي فردي، فرهنگي و اجتماعي، از ويژگي مشترك فرا فرهنگي برخوردارند كه لازم است با شناخت آن‌ها، در ايجاد رابطه‌اي سالم، شاد و پايدار موفق شويم. مطالعه كتاب براي همه زنان، به ويژه دختران پيش از ايجاد رابطه با مردها ضروري و سودمند خواهد بود.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما