طلوع صحرا (رمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

واريس ديري، سخنگوي سازمان ملل براي مبارزه با ختنه دختران، فعال حقوق بشر، نويسنده و مانكن. در سال 1965 در خانواده اي سنتي و چادرنشين مسلمان در صحراي سومالي به دنيا آمد. در اولين كتابش به نام گل صحرا از داستان زندگي اش مي گويد: داستاني غم انگيز از ختنه شدن در پنج سالگي و فرار از خانواده، در دوازده سالگي درست وقتي كه مي خواستند او را به عقد پيرمردي شصت ساله درآورند، صحراي سوزان سومالي را به تنهايي و با پاي برهنه و پياده طي كرد و دست سرنوشت او را به لندن رساند. وقتي به عنوان يك كارگر ساده در لندن كار مي كرد، عكاس معروفي او را كشف كرد و در نهايت يكي از مانكن هاي معروف دنيا شد ولي هميشه روياي بازگشت به خانه و وطنش سومالي را در سر داشت. كتاب پيش رو، طلوع صحرا، از بازگشت او پس از بيست سال به وطنش سومالي مي گويد. سفري پرخطر و پر فراز و نشيب به قلب كشوري از هم پاشيده و در حال جنگ. واريس هرگز كشور و فرهنگي كه از آن آمده بود را فراموش نكرد. آمده تا راهي براي ياري رساندن به زنان و كودكان وطنش بيابد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما