تضاد دولت و ملت (نظريه تاريخ و سياست در ايران)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

براي بررسي گذشته و حال ايران رويكردي كه به راستي توانايي تبيين و پيش‌بيني داشته باشد لازم به نظر مي‌رسد. اين رويكرد و بررسي‌هاي مبتني بر آن به ما كمك مي‌كند تا تاريخ و سياست ايران را بهتر بفهميم، و به حل بسياري از مسائل پيچيده و بغرنج مانند علل دشمني مستمر ميان دولت و جامعه ايران دست يابيم. اين كتاب مجموعه مقالاتي مستقل و در عين حال وابسته به هم‌اند كه در مجموع دلايل و شواهد مويد نظريه حكومت خودكامه را به دست مي‌دهند. و در آنها ريشه‌ها و اعتبار علمي نظريه حكومت خودكامه و مطالعات موردي مرتبط با آن ارائه شده است. همچنين نظريه عمومي انقلاب‌هاي ايراني، فره ايزدي و حق الهي پادشاهان، ليبراليسم اروپايي و مفاهيم نو آوازي در ايران، و... مورد بررسي قرار گرفته است.

88,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما