تحول شخصي با آموزه‌هاي گرجيف


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ايده‌ها و مفاهيم بسياري در اين كتاب وجود دارند. از خواننده درخواست نشده است كه به هريك از آن‌ها ايمان بياورد. خواننده بايد اين ايده‌ها و روش‌ها را درك كند و از صحت و سقم آن در زندگي‌اش آگاه شود و ممكن است تعدادي از ايده‌ها را مفيد و بقيه را بي‌فايده و يا حتي كاملا دوراز فهم بيابد. از آنچه مفيد مي‌دانيد استفاده كنيد و بقيه را ناديده بگيريد. حتي يك ايده در اين كتاب مي‌تواند يك تغيير بزرگ در زندگي‌تان ايجاد كند. بنا بر توصيه‌هاي گورجيف اگر شما مي‌توانيد فردي را به من نشان دهيد كه مي‌تواند كاري را به‌درستي انجام دهد، مانند درست كردن قهوه خوب با اجراي همه تكنيك‌هاي آن، من مي‌توانم به او كارهاي ديگري را آموزش دهم.

37,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما