مرجع ضمير زندگي كجاست (سي‌دي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مرجع ضمير زندگي كجاست؟ برنده يا بازنده؛ شما به كدام يك از اين دو گروه تعلق داريد؟ همه انسان‌ها براي اين به دنيا آمده‌اند كه موفق و سعادتمند شوند هر كدام از آنها به عنوان يك پديده نو به جهان مي‌آيند و تاكنون هرگز فردي مانند آنها به وجود نيامده است. هر كس شيوه منحصر به فردي براي نگريستن؛ شنيدن؛ لمس كردن؛ مزه كردن و فكر كردن دارد و ظريفت‌ها؛ توانمندي‌هاي همه يكسان نيست. انسان‌ها باهم متفاوتند. هركس مي‌تواند موجودي هوشيار؛ آگاه؛ متفكر؛ مهم؛ صاحب منزلت و سازنده باشد..... اين ما هستيم كه انتخاب مي‌كنيم كه برنده باشيم يا بازنده؛ ما مي‌توانيم الگوي بازنده را به الگوي برنده تبديل كنيم؛ ولي اين مشروط به اين است كه اول تشخيص بدهيم كه ما به كدام دسته از افراد تعلق داريم: (بازنده‌ها يا برندها) و اگر مي‌خواهيم از الگوي بازنده به برنده گذار كنيم بايد طرز تفكر و عمل برنده‌ها را بررسي كنيم؛ بشناسيم و آن راه و مسير را براي زندگي كردن انتخاب كنيم.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما