عملي كردن دانسته‌ها


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما بخش اندكي از آنچه فقط يك بار خوانده يا شنيده‌ايم را به خاطر مي‌سپاريم بنابراين كم‌كم و هميشگي بياموزيم نه تندتند و يك مرحله‌اي بهترين شيوه يادگيري اطلاعات جديد، آموختن آن به ديگران است... معتقديم كتاب عملي كردن دانسته‌ها نيز مي‌تواند با در اختيار گذاشتن ابزارهاي ساده، به فاصله ميان دانش و تجربه پايان بخشد و در عوض، به دانش و اطلاعات ما جان بخشد. به اميد روزي كه آرزوهاي ما و اهداف شما به ثمر رسند.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما