كتاب مرجع وگانيسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وگانيسم با تاييد و بزرگ‌داشت پيوندهاي دروني حيات از توازن عدالت وزندگي خردمندانه دفاع مي‌كند و هم‌چون چراغي مسيرمان را از نور اخلاقيات روشن مي‌سازد و ما را به خانواده جهاني‌مان باز مي‌گرداند. انديشه وگانيسم به ما مي‌آموزد كه چگونه در صلح با جهان‌مان باشيم تا به بخشي جداناپذير و مدافع آن تبديل شويم.

قیمت محصول:

96,000 تومان


نظرات شما: