اصول رهبري (آنچه هر رهبر بايد بداند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما هر كه باشيد، مي‌توانيد رهبري كنيد، و خوب رهبري كنيد. در اين كتاب ياد مي‌گيريد: طرح بزرگي را كه در ذهنتان داريد دنبال كنيد و ديگران را نيز با خود همراه سازيد. ميراثي ماندگار از خود به جا بگذاريد. وفاداري پيروانتان را افزايش دهيد. مدام روي كيفيت رهبري‌تان سرمايه گذاري كنيد. قابليت نفوذتان بر ديگران را افزايش دهيد. حد رهبري‌تان را تعيين كنيد. امكان اعتماد را ايجاد كنيد. با انضبات شخصي، شخصيتتان را بهبود ببخشيد.

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما