آسيب‌شناسي رواني 1


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

قضاوت درباره اين كه چه چيزي نابهنجاري را تشكيل مي‌دهد از جامعه‌اي به جامعه ديگر فرق مي‌كند. هنجارهاي جامعه از فرهنگ خاص آن پديد مي‌آيند ـ از تاريخ، ارزش‌ها، نهادها، عادت‌ها، مهارت‌ها، تكنولوژي و هنرهاي آن. جامعه‌اي كه براي رقابت و جسارت ارزش قائل است، امكان دارد رفتار پرخاشگرانه را بپذيرد، در حالي كه جامعه‌اي كه بر همكاري و ملايمت تاكيد دارد، شايد رفتار پرخاشگرانه را غير قابل قبول و حتي نابهنجار بداند. ارزش‌هاي جامعه ممكن است با گذشت زمان تغيير كنند، كه باعث مي‌شود نظر آدم درباره آنچه از لحاظ روان‌شناختي نابهنجار است نيز تغيير ‌كند. رونالد كامر استاد برنده جايزه، پژوهشگر ورزيده، و درمانگر باتجربه، مي داند كه چگونه پيچيدگي‌هاي آسيب‌شناسي رواني را انتقال دهد، نگراني هاي دانشجوياني را درك كند، و تأثير اختلالات رواني را بر انسان به تصوير بكشد. اين كتاب با پوشش دادن نظريه، تشخيص، و درمان، و ديدگاه ميان‌فرهنگي بسيار فراگير به دانشجويان نشان مي دهد كه مطالعه و درمان اختلالات رواني اين روزها چه جايگاهي دارند. اين كتاب در دو جلد به زبان فارسي ترجمه شده است كه جلد اول آن براي آسيب 1 و جلد دوم براي آسيب 2 است. بديهي است كه دانشجويان رشته روان‌شناسي بايد هر دو جلد را داشته باشند تا شايد استاد آنها ترجيح دهد برخي فصول را از جلد دوم براي آسيب 1 و برخي را از جلد اول براي آسيب 2 تدريس كند.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما