آسيب‌شناسي رواني بارلو


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب اختلالات روان‌شناختي اصلي را در 11 فصل معرفي كرده است و بر سه طبقه وسيع توصيف باليني عوامل سبب ساز و درمان نتايج آنها تمركز مي‌نماييم. ما توجه فراواني به موردپژوهي‌ها و ملاك‌هاي DSM-5 ميكنيم و داده هاي آماري مانند ميزان شيوع و بروز ، نسبت جنسيتي، سن شروع و سير يا الگوي كلي براي اين اختلالات را ذكر مي‌كنيم.

180,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما