آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر مطالعه بي‌نظمي‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي همراه با علل و انگيزه‌هاي پيدايي آنها و نيز شيوه‌هاي پيشگيري و درمان اين پديده‌ها، به انضمام مطالعه شرايط بيمارگونه اجتماعي است، زيرا خاستگاه اصلي آسيب‌ها و كژ رفتاري‌هاي اجتماعي را بايد در كل حيات اجتماعي و نوع خاص روابط انساني جستجو كرد. اين كتاب به سه بخش جداگانه و در عين حال به هم پيوسته، تقسيم شده است. بخش اول شامل چيستي آسيب‌هاي اجتماعي، كژ رفتاري‌ها و جرايم و انواع آن‌هاست و بخش دوم به تبيين سه‌گانه زيست‌شناختي، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي مي‌پردازد و بخش سوم به بررسي برخي از انواع آسيب‌هاي اجتماعي اختصاص دارد.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما