روان‌درماني و مشاوره گروهي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

علت اينكه عنوان كتاب (روان‌درماني و مشاوره گروهي) انتخاب شد، اين است كه فعلا در اكثر آثار مربوط به اين رشته، دو اصطلاح مشاوره و روان‌درماني مترادف به كار مي‌روند. البته اين بدان معنا نيست كه اين دو مفهوم كاملا يكسان‌اند. در اين كتاب، اين دو اصطلاح يا مترادف بكار رفته‌اند و يا به اقتضاي مطلب يكي از آنها بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. بالطبع اصطلاح بيمار بيشتر همراه روان‌درماني، و اصطلاح مراجع بيشتر همراه مشاوره بكار رفته است. مباحث و فصول اين كتاب طوري است كه آشنايي و حتي تسلط بر آنها براي مشاوران، روان‌درمانگران، و كلا براي تمام كساني كه مي‌خواهند گروه‌هاي ياورانه را رهبري كنند، لازم است.

10,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما