آداب معاشرت به زبان خودماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مجموعه آموزش‌هايي است گر چه در نگاه اول ساده و پيش پا افتاده‌اند، ولي در حقيقت بسيار ژرف و تاثيرگذارند. ژرفايي كه تمامي وجوه شخصيتي و حتي اجتماعي، خانوادگي و شغلي فرد را در برگرفته و نه تنها مي‌تواند سايه سنگيني بر ماهيت ارتباطات هر فرد داشته باشد، بلكه مي‌توانند اساس قضاوت ديگران درباره او را شكل دهند.

قیمت محصول:

88,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما