روان‌درماني روابط ابژه كوتاه‌مدت (ارتباط‌درماني در درمان كوتاه‌مدت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل ديدگاهي جامع و آموزنده از نظريه روابط ابژه همراه با مثال‌هاي باليني واضح است و به صورت كاربردي و با مثال‌هاي باليني فراوان يكي از رويكردهاي روان‌درماني روان‌پويشي (روان‌ درماني روابط ابژه كوتاه‌مدت) را توضيح مي‌دهد. درمان روابط ابژه به رابطه درماني به عنوان منبع اصلي تغيير تاكيد مي‌كند و بيان مي‌كند كه رابطه با درمانگر چگونه مي‌تواند خاصيت درماني داشته باشد ضمن اينكه درمانگران تحليلي كوتاه‌مدت در طي زمان محدود به بيماران خود كمك مي‌كنند كه گذشته‌ها را پردازش كنند در زمان حال زندگي كنند و به سمت آينده‌اي مثبت حركت كنند.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما