مسير شكوفايي بچه‌ها در خانه و مدرسه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بزرگسالان مكررا، با يادآوري گفتار و اعمال ديگران كه به آن‌ها القاء شده و يا سبب رنجش‌شان گرديده است، خاطرات كودكي خود را منتقل مي‌كنند. داستان‌هايي درباره چنين مسائلي اغلب سبب مي‌شود به موضوع چگونگي اثرگذاري فرد بر ديگران توجه شود. افراد همچنين عبارات مهمي راكه ديگران در صحبت‌شان با آن‌ها به‌كار برده و مستقيما بر روح و قلب‌شان اثر گذاشته را به‌خاطر مي‌آورند. از آنجايي كه نظرات بزرگسالان تأثير نهاني زيادي بر كودكان دارد، تلاش براي درك روش‌هاي ارتباطي بزرگسالان و كودكان و ايجاد راهبردهايي براي بهبود روابط بين آن‌ها به‌نظر مهم مي‌رسد.مفاهيم تيپ روانشناختي چارچوب عملي‌اي براي فهم تفاوت‌هاي فيمابين كودكان و بزرگسالان ارائه مي‌كند كه بر روش ارتباطي آن‌ها اثر مي‌گذارد. توصيف انواع تيپ‌هاي روانشناختي كه در اين كتاب ارائه شده مي‌تواند كمك كند تاكودكان و بزرگسالان رفتار و گفتار يكديگر را بهتر درك كنند. با درك هر يك از شانزده تيپ روانشناسي، بزرگسالان مي‌توانند آگاهي خود را نسبت به روش‌هاي موثرتر براي كمك به رشد و پرورش استعدادهاي ويژه آن‌ها افزايش دهند.اين كتاب به بزرگسالان فرصت امتحان برخي از روش‌هاي پيشنهادي براي بهبود رابطه مثبت با كودكان در زندگي‌شان را فراهم مي‌كند. مثال‌هايي براي نشان دادن نحوه استفاده از تئوري تيپ روانشناختي در زندگي روزمره ارائه شده است. هرچه كودكان و بزرگسالان همديگر را بهتر درك كنند، شانس بيشتري براي ايجاد روابط قوي‌تر خواهند داشت. هر نسلي تجربيات خود را به نسل بعد منتقل مي‌كند. اين نسل از بزرگسالان مي‌توانند زيربنايي براي ايجاد روابط بهتر باكودكان باشند.

84,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما