فنون پيشرفته مشاوره و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر سعي دارد مجموعه فنون سودمندي را كه در پيشبرد اهداف‌درماني نقش حايز اهميتي دارند، به زبان ساده توضيح دهد. با مطالعه اين كتاب خواهيد آموخت كه مشاور چگونه بايد از وقوع اشتباه‌هاي رايج ارتباطي جلوگيري به عمل آورد، به رفتار و گفتار مراجع توجه كند، به مراجع نشان دهد كه از بيانات او چه برداشتي داشته است و فيدبكهاي هدفمند ارائه دهد.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما