اولين و آخرين رهايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برقراري ارتباط با هم، حتي اگر همديگر را خوب بشناسيم، كاري بس دشوار است. شاد واژه‌هاي كتاب براي شما تفاوت خاصي داشته باشد. ادارك زماني صورت مي‌گيرد كه ما، شما و من، در يك زمان و در يك سطح با هم روبه‌رو شويم. يعني ميان مردم، ميان زن و شوهر و ميان دوستان صميمي مهر و عاطفه وجود داشته باشد. به چنين چيزي تبادل واقعي انديشه احساس مي‌گويند. پس به اين ترتيب ادارك فوري زماني حاصل مي‌شود كه ارتباط ما هم‌سطح باشد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما