اولين و آخرين رهايي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

برقراري ارتباط با هم، حتي اگر همديگر را خوب بشناسيم، كاري بس دشوار است. شاد واژه‌هاي كتاب براي شما تفاوت خاصي داشته باشد. ادارك زماني صورت مي‌گيرد كه ما، شما و من، در يك زمان و در يك سطح با هم روبه‌رو شويم. يعني ميان مردم، ميان زن و شوهر و ميان دوستان صميمي مهر و عاطفه وجود داشته باشد. به چنين چيزي تبادل واقعي انديشه احساس مي‌گويند. پس به اين ترتيب ادارك فوري زماني حاصل مي‌شود كه ارتباط ما هم‌سطح باشد.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما