فرهنگ و روانشناسي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هم‌زيستي افرادِ فرهنگ‌هاي مختلف با يكديگر مستلزم نوعي درك و بينش ويژه درباره ارزش‌ها، باورها، سنت‌ها و مناسك قومي و مذهبي است؛ از اين‌رو، بسياري از روانشناسان، به‌ويژه در سده كنوني به اين خلأ پژوهشي پي برده و به بررسي‌هاي قومي و فرهنگي روي آورده‌اند، به گونه‌اي كه رويكرد فرهنگي - اجتماعي در بيش‌تر كتاب‌هاي روانشناسي جايگاهي مستقل به‌دست آورده است. اما در كشور ما، به‌رغم پيشينه قوي براي توجه به موضوعات فرهنگي، متاسفانه همچون بسياري ديگر از مسائل، به روان‌شناسي فرهنگي و جنبه‌ها و ابعاد فرهنگ در روانشناسي توجه چنداني نشده است. به جرات مي‌توان گفت كه كتاب‌هاي مرتبط با روانشناسي فرهنگي يا فرهنگ و روانشناسي كه از غناي لازم برخوردار باشند شايد در زبان فارسي به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسند. كتاب حاضر از جمله منابعي است كه در آن با نگاهي علمي و گسترده نقش عوامل فرهنگي در زمينه‌هاي مختلف روانشناسي بررسي شده است. ديويد ماتسوموتو و ليندا جوآنگ، با طرح موضوع‌هاي متنوعي همچون نقش‌هاي جنسيتي، جنسيت، سلامت، پرخاشگري، شخصيت و انتخاب همسر، شما را به پرسشگري، تأمل و در نهايت درك رابطه ميان فرهنگ و روانشناسي دعوت مي‌كنند. كتاب «فرهنگ و روانشناسي» به خواننده كمك مي‌كند دركي ژرف‌تر و پيچيده‌تر، از چيستي فرهنگ، رابطه آن با فرايندهاي روان‌شناختي، تفاوت‌ها و شباهت‌هاي فرهنگ‌هاي گوناگون در جهان امروزي پيدا كند.

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما